• 18 - 20 Eylül 2020"

 • KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2020

  18 - 20 Eylül 2020

  KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2020

  18 - 20 Eylül 2020

  KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2020

  18 - 20 Eylül 2020

DAVETDeğerli Meslektaşlarımız,


Aralık 2019 tarihinde Çin’de ortaya çıkan COVID-19 enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ile yaşanan olağanüstü ve yeni normal dönemleri ile birlikte ülkemizin Sağlık Otoriteleri tarafından ön görülen önlemler kapsamında web tabanlı programlarla toplantı, konferans ve uzaktan eğitim faaliyetleri bu yıl mesleki hayatımızın önemli bir parçası olmaya devam edecektir.


Siz değerli meslektaşlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulumuz, 18-20 Eylül 2020 tarihleri arasında KKTC'de gerçekleşmesi planlanan ulusal kongremizi çevrimiçi (E-Kongre) olarak düzenleme kararı almıştır. Gerekli tüm ileri teknolojik donanımlar kullanılarak fiziki bir kongreye benzer yapıda kongremizi gerçekleştireceğiz. Tüm oturumlara yine aktif katılabileceksiniz.


Kongre programında gerçek hayatta karşılaşılan ve ihtiyaç duyulan konular, sempozyumlar ve mini kurslar yanı sıra genç kardiyoloji hekimlerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz ulusal klinik araştırma sonuçlarımız yer alacaktır.


Bilimsel gücü yüksek, dinamik ve kardiyolojideki güncel bilgilerle ile tazeleneceğiniz E-kongremizde sizlerle birlikte bir ilke imza atarak buluşmayı diliyoruz


Saygılarımızla,

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Ömer Kozan
Onursal Başkan
Prof. Dr. Mehdi Zoghi
Genel Sekreter
Doç Dr Özlem Arıcan Özlük
Kongre Başkanı

YÖNETIM KURULU

Başkan

 • Prof. Dr. Oktay Ergene

Onursal Başkan

 • Prof. Dr. Ömer Kozan

Başkan Yardımcıları

 • Prof. Dr. Mesut Demir
 • Doç. Dr. Özlem Arıcan Özlük

Genel Sekreter

 • Prof. Dr. Mehdi Zoghi

Genel Sekreter Yardımcıları

 • Doç. Dr. Berkay Ekici
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgen Şafak

Muhasip

 • Doç. Dr. Selcen Yakar Tülüce

Üyeler

 • Uzm. Dr. Onur Taşar
  Doç. Dr. Özgür Kırbaş
  Uzm. Dr. Veysel Özgür Barış
  Doç. Dr. Tuğba Kemaloğlu Öz

Bilim Kurulu Başkanı

 • Prof. Dr. Ömer Kozan

Kongre Başkanı

 • Doç. Dr. Özlem Arıcan Özlük


IYAC YÖNETİM KURULU

Koordinatör

 • Tuğba Kemaloğlu Öz

Başkan

 • Fady Gerges

Başkan Yardımcıları

 • Irına Kotlar Velkova
 • Yasmin Rustemona

Genel Sekreter

 • Abdallah Almaghraby

Genel Sekreter Yardımcısı

 • Sara Moscatelli

Üyeler

 • Arash Hashemi
  Syed Haseeb Raza Naqvi
  Nigar A. Babazade
GENEL BİLGİLERToplantı İsmi
KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ DİJİTAL 2020

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir.

Kongre Web Sitesi
kvak2020.org

Toplantı Programı
18 Eylül 2020 Bilimsel Program / Uydu Sempozyumu / Kurslar / Açılış
19 Eylül 2020 Bilimsel Program / Uydu Sempozyumu / Kurslar
20 Eylül 2020 Bilimsel Program / Kurslar

Organizasyon Sekreterliği
Yönetim Kurulu GenX Kongre ve Organizasyon Şirketini kongrenin resmi acentası olarak belirlemiştir. Kongre ile ilgili herhangi bir talebiniz olduğunda GenX Kongre’ye (kardiyovaskuler@genx.com.tr) başvurmanızı rica ederiz.

Kurs Kayıtları
Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2020 bilimsel program içerisinde yer alacak kurslara kayıt kongre öncesinde yapılacaktır. Kontenjan dolunca kurs kayıtları kapatılacaktır. Bu kurslara katılanlara özel Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2020 kurs katılım sertifikası verecektir.

BİLİMSEL PROGRAM


18 Eylül 2020, Cuma

09:00 - 09:45 İleri Ekokardiyografi Kursu
09:00 - 09:30 İnvaziv işlemler sırasında ekokardiyografik görüntüleme
Öğrenim hedefleri: Girişimsel tedaviler sırasında eş zamanlı olarak yapılan transözefajiyal (2B/3B) ekokardiyografinin tedavi başarısına etkisinin, işlem sırasındaki komplikasyonların saptanması ve yönetilmesindeki yerinin olgularla anlatılması
Gökhan Kahveci
09:30 - 09:45 İnfektif endokarditli olguları değerlendirme
Öğrenim hedefleri: İnfektif endokardite bağlı gelişebilen apse, fistül, dehisens, kapak rüptürü vb komplikasyonların değerlendirilmesinin öğrenilmesi
Özlem Arıcan Özlük
09:45 - 10:15 Uydu Sempozyumu
ESC Kongresi Sonrasında Güncel Kılavuz Önerilerinin Klinik Pratiğe Yansıması
Mesut Demir, Özlem Arıcan Özlük
10.15-10.30 Açılış Konuşmaları:
Oktay Ergene, Özlem Arıcan Özlük
10.30 - 10.45 ARA
10:45 - 11:30 Ecel Terleri Döktüğüm Anlar (Olgu Temelli)
Oturum Başkanları: Hasan Pekdemir, Uğur Arslan
Panelistler: Süleyman Çağan Efe, Mehmet Tolga Hekim, Neslihan Albayrak
10:45 - 10:55 PCI Sırasında Karşılaşılan Komplikasyonlar
Öğrenim hedefleri: Stent açılmaması, stent embolizasyonu, koroner arter perforasyonu, PKG sırasında kılavuz tel kopması vb komplikasyonların yönetiminin öğrenilmesi
Veysel Oktay
10:55 - 11:05 Radiyal Arter Girişim Sırasında Komplikasyonlar
Öğrenim hedefleri: Spazm, ani tıkanma, pseudoanevrizma, hematom, sinir zedelenmesi vb komplikasyonlarının yönetiminin öğrenilmesi
Özgür Kırbaş
11:05 - 11:15 Yapısal Kalp Hastalıklarında Kullanılan Cihazların Embolizasyonu
Öğrenim hedefleri: Aort kapağına perkutan girişim, ASD, PFO, PDA ve VSD kapatılması sırasında cihazların embolize olması durumunda komplikasyonların yönetiminin öğrenilmesi
Sadık Volkan Emren
11:15 - 11:30 Tartışma
11:30 - 12:00 Uydu Sempozyumu
7 Farkı Beraber Bulalım
Oturum Başkanı: Oktay Ergene
Berkay Ekici
12:00 - 12:30 ARA
12:30 - 13:15 Her İnvaziv Kardiyoloğun Bilmesi Gerekir!
Oturum Başkanları: Muzaffer Değertekin, Önder Öztürk
Panelistler: Onur Argan, Ahmet Kıvrak, Cengiz Şabanoğlu
12:30 - 12:40 Kronik Total Oklüzyon
Öğrenim hedefleri: Kronik total oklüzyonlarda revaskülarizasyon endikasyonlarının öğrenilmesi, en popüler CTO skorlarının ve görüntüleme yöntemlerinin tartışılması)
Burak Ayça
12:40 - 12:50 Bypasslı Hastada Girişimsel Tedavi
Öğrenim hedefleri: Girişimsel tedavi uygulanacak damarın (nativ, safen, lima) seçimi ve LİMA darlıklarında optimal stratejinin belirlenmesi
Çağlar Emre Çağlayan
12:50 - 13:00 Bifurkasyon Darlıklarında Stentleme Teknikleri: Olgu Bazlı 2 Farklı Yaklaşım
Öğrenim hedefleri: Hangi bifürkasyon darlıklarında provizyonel yaklaşım hangi darlıklarda çift stent tekniğinin seçilmesi gerektiğinin 2 tekniğin özellikleri de anlatılarak olgu bazlı öğrenilmesi
Mehmet Ali Kobat
13:00 - 13:10 Eyvah, Balon/Stent Geçiremiyorum...
Öğrenim hedefleri: Perkütan koroner girişimler sırasında balon ve/veya stent geçiremediğimiz ciddi darlıklarda farklı teknikler ve çözüm önerilerinin öğrenilmesi
Erdem Özel
13:10 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE ARASI
14:15 - 15:00 Konsültasyon İstenen Hastalarda En Çok Anlaşmazlık Yaşadığımız Durumlar
Oturum Başkanları:Ömer Kozan, Türkay Özcan
Panelistler: Buğra Özkan, Emine Altuntaş, Barış Düzel, Ebru İpek Türkoğlu, Mehmet Kış , Ali Çoner
14:15 - 14:25 En sık görülen kanserlerin tedavisinde kullanılan ilaçların kardiyovasküler yan etkileri
Öğrenim hedefleri: Günlük pratiğimizde sık karşılaştığımız anti kanser ve immün modülatörlerin ilaçların (atezolizumab gibi) yan etkilerinin öğrenilmesi
Selma Tiryakioğlu
14:25 - 14:35 Kanser Hastalarında Girişimsel Strateji ve Anti-Trombotik Tedavi Yönetimi
Öğrenim hedefleri: Hangi kanser hastalarında girişimsel tedavi yapılacağının ve zamanlamasının öğrenilmesi, AKS ve KAH hastasında anti trombositer ve antikoagülan tedavi seçeneklerinin öğrenilmesi
Serkan Asil
14:35 - 14:45 ................... Spor Yapabilir mi?
Öğrenim hedefleri: Lisans için başvuran ya da kişilerde asgari kardiyak değerlendirme, Profesyonel spor yapacak olanlarda kardiyak değerlendirme
Erkan Alpaslan
14:45 - 14:55 NOAK ve/veya Antiplatelet Kullanan Hasta Non-Kardiyak Cerrahiye Gidiyor…
Öğrenim hedefleri: Non-kardiyak cerrahi için konsültasyon istenen olgularda NOAK'ların kesilme ve tekrar başlanma zamanlamasının öğrenilmesi, cerrahi girişimlerden önce köprüleme tedavisine gereksinim olup olmadığının öğrenilmesi
Mehmet Burak Özen
14:55 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 Uydu Sempozyumu
Hipertansiyon Tedavisinde Değerini Bildiklerimiz
Oktay Ergene, Çağdaş Akgüllü
15:30 - 16:00 ARA
16:00 - 16:45 KTEPH
Oturum Başkanları: Cihangir Kaymaz, Mesut Demir
Konuşmacılar: Tankut Akay, Gökçen Orhan , Koray Hekimoğlu, Gülfer Okumuş
Panelistler: Muhammed Süleymanoğlu, Mustafa Oğuz, Recep Kurt, Özcan Örsçelik, Hakkı Kaya

16:45 - 17:15 PAH
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Mesut Demir
Konuşmacı: Cihangir Kaymaz
Panelistler: Tarık Kıvrak, Hakan Güneş, Berkay Ekici, Oktay Gülcü, Erkan Baysal, Nigar Babazade

17:15 - 19:00 MÜZİK DİNLETİSİ
19:00 - 19:45 Radiyal Arter Yoluyla Koroner Anjiyografi Kursu
Moderatör: Ilgın Karaca
Öğrenim hedefleri: Radiyal artere giriş tekniği, kateterin asendan aortaya ilerleme teknikleri, işlem sonrası sheath çıkarılması tekniklerinin öğrenilmesi, radiyal artere komplikasyonlarının yönetilmesi ve vazospazmın yönetilmesi
Onur Taşar

19 Eylül 2020, Cumartesi

09:00 - 09:45 Pacemaker İmplantasyon Kursu: Tek Odacıklı, Çift Odacıklı, CRT Kursu
Moderatör: Selçuk Kanat
Öğrenim hedefleri: Pacemaker uygulanacak hastanın hazırlanmasının, görüntüye dayalı ponksiyon tekniklerinin, lead yerleştirilmesinin ve elektriki parametrelerin değerlendirilmesinin öğrenilmesi
Barış Akdemir
09:45 - 10:15 Uydu Sempozyumu
Kararlı Anjina ve Gerçek Hayat Deneyimleri
Oturum Başkanı: Ömer Kozan
Erdem Özel
10:15 - 10:45 ARA
10:45 - 11:30 Uluslararası/Ulusal Klinik Araştırma Sonuçları
Oturum Başkanı: Gönenç Kocabay
10:45 - 10:55 Endocarditis-TR
Ali Nazmi Çalık
10:55 - 11:05 CVscore-TR
Lale Dinç Asarcaklı
11:05 - 11:15 Boomerang-ACS
Tuğba Kemaloğlu Öz
11:15 - 11:30 Tartışma
11:30 – 12:00 Uydu Sempozyumu
Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Zamanla Değişen Risk Faktörleri
Oturum Başkanı: Oktay Ergene
Mustafa Yenerçağ, Ziya Apaydın
12:00 - 12:30 ARA
12:30 - 13:15 Sizlerden Gelen İlginç Olgular
Öğrenim Hedefi: Klinik pratiğimizde sık karşılaşmadığımız olguların nasıl yöneteceğimizi öğrenmek
Oturum Başkanları: İstemihan Tengiz, Selcen Yakar Tülüce
Panelistler: Ömer Görkem Göldağ, Eyüp Özkan, Burcu Tuncay, Mine Durukan Saygın, Ezgi Mert Yaşa
Olgu Sunumları: Hakan Kilci, Gönül Zeren, Mustafa Doğduş, Eyüp Avcı
13:15 - 14:15 ÖĞLE ARASI
14:15 - 15:00 Nasıl Besleneceğimizi Şaşırdık. Her Kafadan Bir Ses Çıkıyor; Hangisi Doğru?
Öğrenim hedefleri: Farklı diyet önerilerinin kardiyak etkilerini öğrenmek ve diyet önerisinde karar verebilme süreçlerini yönetmek
Oturum Başkanları: Mehdi Zoghi, Nihan Çağlar
Panelistler: Çetin Mirzaoğlu, Sinan Varol, İsmail Balaban, Çiğdem İleri Doğan, Hilal Erken Pamukcu, Neryan Özgül
14:15 - 14:25 Ketojenik Diyet
İsmail Polat Canbolat
14:25 - 14:35 Taş Devri Diyeti
İpek Büber
14:35 - 14:45 Aralıklı Açlık
Özcan Başaran
14:45 - 14:55 Besin Takviyeleri ve Bitki Bazlı Et Alternatifleri (PBMA'lar= Plant Based Meat Alternatives)
Şeyda Günay
14:55 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 Uydu Sempozyumu
Sağladığınız Koruma ile Ekstra ‘An’lar: Rivaroksaban ile hastalarınız için çok yönlü koruma
Ömer Akyürek, Erdem Özel
15:30 - 16:00 ARA
16:00 - 16:45 COVID-19 ve Kardiyovasküler Etkileri
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Akın İzgi
Panelistler: Mustafa Yenerçağ, Mehmet Kış, Cengiz Şabanoğlu, Cihan Altın
16:00 - 16:08 COVID-19 Fizyopatolojisi
Özgen Şafak
16:08 - 16:16 COVID-19 Antihipertansif Tedavi Alışkanlıklarımızı Değiştirdi mi?
Berkay Ekici
16:16 - 16:24 COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların Kardiyovasküler Sonlanımlar Üzerine Etkisi Var mı?
Ziya Apayaydın
16:24 - 16:32 Pandemi Döneminde Akut Koroner Sendrom Yönetimi
Gülay Gök
16:32 - 16:40 Pulmoner Hipertansiyon Hastaları COVID-19 İçin Riskli mi?
Aycan Fahri Erkan
16:40 - 16:45 Tartışma
16:45 - 17:15 Adeka Mini Uydu Sempozyumu
Yeni Kanıtlar Eşliğinde Kalp Yetersizliği Tedavisine Bakış Açımız Değişti mi?
Oturum Başkanı: Hakan Karpuz
Mehdi Zoghi
17:15 - 19:00 MÜZİK DİNLETİSİ
19:00 - 19:30 TAVI ve LAA Kapatma
Oturum Başkanı: Ömer Kozan
ACURATE neo™ ile TAVI: Girişimsel Teknik
Can Yücel Karabay

WATCHMAN™ ile Sol Atriyal Apendiks Kapatma: Girişimsel Teknik
Şükrü Akyüz

20 Eylül 2020, Pazar

09:30 - 10:15 Diz Üstü Periferik Damar Hastalıkları Kursu
Ertuğrul Okuyan, Salih Kılıç
Öğrenim hedefleri: Periferik arter hastalığı olan hastada ilaç kaplı balon veya stent implantasyonu seçenekleri ile birlikte ani tıkanma, hematom, sinir zedelenmesi, perforasyon, retroperitonel kanama vb. gibi komplikasyonların yönetiminin öğrenilmesi
10:15 - 10:45 Uydu Sempozyumu
Hız mı? Doz mu?
Oturum Başkanı: Oktay Ergene
Muzaffer Değertekin
10:45 - 11:30 Kardiyoloğun Cep Kılavuzu
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Fatih Sinan Ertaş
Panelistler: Sefa Gül, Mete Yılmaz, Berat Uğuz
10:45 - 10:55 Gebelik, Emzirme ve Kalp İlaçları
Öğrenim hedefleri: Gebelik ve emzirme süresince kullanılan kalp ilaçlarının etkilerinin ve komplikasyonlarının öğrenilmesi
Özge Çetinarslan
10:55 - 11:05 ICD/CRT Hastalarına Günlük Yaşam ve Tıbbi İşlemler Öncesi Öneriler
Öğrenim hedefleri: Araba kullanabilir mi? Spor yapabilir mi? Uçağa binebilir mi? X-Ray cihazından geçebilir mi? Cerrahi müdahalelerde koter kullanımı zarar verir mi? Her tıbbı işlemde (endoskopi, kolonoskopi vs gibi ) ya da her operasyonda özellikle hasta pacemaker bağımlı ise İCD vs fonksiyonunu kapatmak ya da pacing modunu değiştirmek gerekir mi?
Taylan Akgün
11:05 - 11:15 İlaç, Cihaz ve Yaşam Tarzı Değişikliği Dışında Kardiyovasküler Olayları Azaltmak Mümkün mü?
Öğrenim hedefleri: Kardiyovasküler hastalıkların primer korumasında immünizasyonun (pnömokok ve influenza aşısı) yerinin ve etkisinin öğrenilmesi
Kaan Okyay
11:15 - 11:25 MINOCA Kılavuzlara Girdi Ama Hayatımıza Girdi mi?
Öğrenim hedefleri: Koroner arterlerde ciddi darlık olmaksızın meydana gelen akut koroner sendromların yönetiminin öğrenilmesi
Uğur Önsel Türk
11:25 - 11:30 Tartışma
11:30 - 12:00 Uydu Sempozyumu
Kalbinden Fazlasına Bakın Fabry’yi Tanıyın
Oturum Başkanı: Mehdi Zoghi
Omaç Tüfekçioğlu, Hüseyin Onay, Fatma Tuba Eminoğlu
12:00 - 12:30 ARA
12:30 - 13:15 Kalp Yetersizliği 2020
Oturum Başkanları: Seçkin Pehlivanoğlu, Sanem Nalbantgil
Panelistler: Hakan Kilci, Zekeriya Doğan, Ahmet Öz, Saadet Avunduk
12:30 - 12:40 Kalp Yetersizliği Tedavisinde Elimizi Güçlendirenler
Öğrenim hedefleri: İlaç ve cihaz tedavisiyle NNT ve hangi oranlarda hastaneye yatışı ve/veya hayatı kurtarabiliyoruz, kalp yetersizliği tedavisinde kanıta dayalı tedavilerinin rasyonelini öğrenmek
Emre Demir
12:40 - 12:50 Kardiyojenik Şokun Yeni Sınıflandırması ve Tedavisindeki Yeni Öneriler
Öğrenim hedefleri: Avrupa kardiyoloji derneğinin yeni kardiyojenik şok sınıflandırılmasının ve tedavideki yeniliklerin öğrenilmesi
Rezzan Deniz Acar
12:50 - 13:00 Kalp Yetersizliği ve Fonksiyonel Mitral Yetmezliği Olgularına Yaklaşım
Öğrenim hedefleri: Fonksiyonel mitral yetersizliği olan düşük EF'li kalp yetersizliği hastalarının tanı ve tedavisinin öğrenilmesi
Suat Görmel
13:00 - 13:10 Kardiyorenal Sendromda Diüretik Direncinin Tanımı ve Tedavisi
Öğrenim hedefleri: Tip 1 kardiyorenal sendromun tanımı ve tedavi stratejilerinin öğrenilmesi
Tuncay Güzel
13:10 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:15 ÖĞLE ARASI
14:15 - 15:00 Sarı Kutu
Öğrenim hedefleri: Avrupa kılavuzlarında sınıf 2b düzeyindeki önerilerde nasıl davranacağımızın öğrenilmesi
Oturum Başkanları: Aylin Yıldırır, Hasan Kudat
Panelistler: Ümit Yaşar Sinan, Ahmet Karagöz, İbrahim Ersoy, Sefa Ünal, Çağlar Özmen
14:15 - 14:25 Stabil Akut Geniş QRS Taşikardide Tercihim Amiodaron
Ahmet Tütüncü
14:25 - 14:35 AF’de Apendiks Kapatmayı Düşünürüm
Şükrü Akyüz
14:35 - 14:45 STEMI Sonrası Kardiyojenik Şokta Kararsızım: Kısa Süreli Mekanik Destek Cihazı mı? İnotropik Ajanlar mı?
Çetin Alak
14:45 - 14:55 Peripartum Kardiyomiyopatide Bromokriptin Tedavisi
Mustafa Yenerçağ
14:55 - 15:00 Tartışma
15:00-15:30 Uydu Sempozyumu
Güncel Kılavuzların Ardından Olgularla Hiperlipidemi ve Hipertansiyon Tedavisi
Oturum Başkanı: Oktay Ergene
Necla Özer, Enver Atalar
15:30 - 16:00 ARA
16:00 - 16:45 Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Diyabet: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?
Oturum Başkanları: Osman Akın Serdar, Mustafa Araz
Panelistler: Veysel Özgür Barış, Mustafa Doğduş, Özge Çetinarslan, Oğuzhan Birdal
16:00 - 16:10 Yeni Jenerasyon Oral Antidiyabetikler: Kan Şekeri Düşürmenin Ötesindeki Etkileri
Öğrenim hedefleri: Yeni oral antidiyabetik ilaçların (SGLT2 İnhibitörleri, GLP-1 Reseptör Agonistleri, DPP4 inhibitörleri)
Mustafa Araz
16:10 - 16:20 Hipertansiyon Tedavisinde Gelecekteki Hedefler
Öğrenim hedefleri: Anjiyotensin 3 (Firibastat: aminopeptidase A inhibitörü) gibi hipertansiyon alanında geliştirilen ilaçların klinik araştırmalarının öğrenilmesi
Selvi Öztaş
16:20 - 16:30 Güncel Kılavuzların LDL Hedeflerine Ulaşıyor Muyuz?
Öğrenim hedefleri: LDL hedeflerine ulaşmak için sırasıyla hangi adımlar izlenmeli kombinasyon tedavisinin öğrenilmesi, yeni gelişen anti-hiperlipidemi ajanların (PCSK9, İnclisiran gibi ajanların) öğrenilmesi
Elif İlkay Yüce
16:30 - 16:40 Zor Vakalarda Hipertansiyon Tedavisi
Öğrenim hedefleri: Ciddi Aort Darlığı, Kronik böbrek yetmezliği (hemodiyaliz gereksinimi olmayan evre 3-4) hastalara kan basıncı hedefleri ve kontrolü için güncel önerilerin öğrenilmesi ve bu hastaların medikal tedavi yönetimi
Yasemin Kılavuz Doğan
16:40 - 16:45 Tartışma
16:45 - 17:15 İbrahim Etem – Menarini Mini Uydu Sempozyumu
Türkiye Verileri ile Kalp Yetersizliği ve Beta-blokerler
Mehdi Zoghi, Cihan Altın
17:15 - 17:30 ARA
17:30 - 18:30 Avrupa Kardiyoloji Cemiyetinin 2020 Kongresinde Öne Çıkan Klinik Araştırmalar
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Özlem Arıcan Özlük
Kardiyovasküler Akademi Derneği Çalışma Grupları
Selma Tiryakioğlu, Çiğdem İleri Doğan
18:30 - 18:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Gülay Gök
18:45 - 19:00 Kapanış Konuşmaları:
Ömer Kozan, Mehdi Zoghi

BİLDİRİ ÖZETLERİKabul edilen bildiriler IYAC-2020 bilimsel programında yer alacaktır.
SUNUM YÜKLE


Sunum Yükle Sunum Şablonu İndir

Sunum yükleme takvimi;
* Konuşmacılar tarafından sunumların sisteme yüklenmesi
23 Ağustos – 1 Eylül
* Bilim Kurulu ve Oturum Başkanları tarafından revizyonların yapılması ve sunumların konuşmacılara gönderilmesi
1 - 3 Eylül
* Konuşmacılar tarafından düzeltilmiş sunumların sisteme yüklenmesi
3 - 5 Eylül
* Konuşmacı sunumlarının ve görüntülerinin kaydedilmesi
6 - 10 Eylül
* Sunum süresinin 10 dakikayı, slayt sayısının 10’u aşmaması gerekmektedir.
KAYIT


E-KAYIT 1500 TL

 • Dijital stant alanına erişim
 • TTB kredileri kazanma. Bilimsel programı izleyerek ve soruları yanıtlayarak ilgili oturuma atfedilen TTB kredilerini kazanma hakkı
 • Dijital sözlü ve poster sunumlarına erişim
 • Kongredeki yeniliklerden ve duyurulardan e-mail ve sms aracılığı ile bilgilendirme
* E-Kayıt ücretine %18 KDV dahil değildir.

HESAP BİLGİLERİ

Kayıt, Konaklama, Transfer ve Sponsorluk Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Hesap Adı : Geniks Kongre Org. Ve. Tur. Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Banka : Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu: : Ahmediye - Üsküdar - 740
IBAN TL : TR28 0006 2000 7400 0006 2985 10


BİLİMSEL SEKRETERYA

   Prof. Dr. Mehdi Zoghi
        Ege Üniversitesi, Kardiyoloji ABD 35100
        Bornova / İzmir / Türkiye
    +90 232 - 3904001-5458

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

   GENX KONGRE VE ORGANİZASYON
   İcadiye Cad. No:3 Kuzguncuk 34674 İstanbul
   +90(216) 310 11 00
  +90(216) 310 06 00
   kardiyovaskuler@genx.com.tr
   www.genx.com.tr